კარმენი, კორეა, პირველი აქტი

https://youtu.be/waMp49AHuKQ

연출: Mario De Carlo
지휘: Carlo Goldstein

카르멘: Nino Surguladze
돈호세: Stefano Secco
미카엘라: Natalie Aroyan
에스카미요: Gezim Myshketa
메르세데스: Irene Molinari
프라스키타: Paola Santucci
단카이로: Davide Fersini
레멘다도: Fabio Buonocore