+39 (338) 3113790 info@ninosurguladze.com

OPERA I VERDENSKLASSE

http://ninosurguladze.com/testimonials/opera-i-verdensklasse-nino-surguladze-bergen-national-opera-nino-sutguladze-romeo-juiet-kristina-mkhityrian/

“Jubileumsforestillingen lørdag ble en oppsummering av hva Bergen Nasjonale Opera står for, kvalitet i alle ledd” – Bergens Tidende gir full pott til Romeo & Julie

Bergen National opera, Nino Sutguladze, Romeo & Juiet, Kristina Mkhityrian

Bergen National opera, Nino Sutguladze, Romeo & Juiet, Kristina Mkhityrian

Her er et utdrag fra anmeldelsen, les hele i dagens BT:

“De sang som om de var én kropp sømløst og sensuelt” – Om Kristina Mkhityrian (Giulietta) og Nino Surguladze (Romeo)

“Høydepunktet i første akt ble den kjente arien O quante volte. Her kom hennes silkemyke, poetiske stemmeprakt til sin rett og vi holdt pusten for å følge de vakre sølvtrådene hun spant for oss i det høye registret”. – Om Kristina Mkhityrian – Giulietta

“Med hennes varme dybderegister som hun kontrollerte nydelig, matchet hun Mkhityrians stemme til den misnte detalj” – Om Nino Surguladze – Romeo

“Det hele åpnet med et maskulint Edvard Grieg Kor, ikledd som soldater med stilfulle drakter og skinnende blanke sverd (…) Men synge kan de, og leverte på det musikalske gjennom hele forestillingen”.

“Gnistrende samspill med Bergen Filharmoniske Orkester, ledet av en som har denne musikken godt under huden: dirigenten Fabio Biondi”

“Det visuelle gjenspilte musikken og dramaets sanselighet, spesielt i sluttscenen når de spilte mot Magnus Skredes sensuelle fotografier av de elskende”

“At Bergen Nasjonale Opera har betydd enormt mye for nivåhevingen av operascenen i Bergen, er det ingen tvil om. Med Mary Milers teft for å finne de rette sangtalentene, balanserer hun elegant mellom oppsetninger med smal, å vel som bred, publikumsappell. At de evner til å finne frem til et team som garanterer kvalitet i alle ledd, var forestillingen denne kvedlen nok et bevis på”.

Anmeldt av Annabel Guaita for Bergens Tidende

http://www.bno.no/operanytt/2016/opera-i-verdensklasse/

Bergen National Opera, Nino Sutguladze, Romeo & Juiet, Kristina Mkhityrian
Here is an excerpt from the review, read all the current BT:

“They sang as if they were one body seamlessly and sensual” – About Kristina Mkhityrian (Giulietta) and Nino Surguladze (Romeo)

“The highlight of the first act was the famous aria O quante volte. Here came her silky, poetic vocal into its own and we held their breath to follow the beautiful silver threads she spun for us in the high registry”. – About Kristina Mkhityrian – Giulietta

“With her warm depth register which she controlled lovely, matched her Mkhityrians voice to the misnte detail” – About Nino Surguladze – Romeo

“It all opened with a masculine Edvard Grieg Kor, dressed as soldiers with stylish outfits and shiny sword (…) But sing they can, and delivered on the musical throughout the performance.”

“Sparkling interaction with the Bergen Philharmonic Orchestra, led by someone who has this music well under the skin: the conductor Fabio Biondi”

“The visual re-played music and drama sensuality, especially in the final scene when they played against Magnus exceeded sensual photographs of the lovers”

“At Bergen National Opera has meant a lot to level the raising of the opera scene in Bergen, there is no doubt. With Mary milers flair for finding the right vocal talents, balances her elegant between productions with narrow, to well as broad public appeal. At the abilities to locate a team that guarantees quality in all aspects, was the notion that kvedlen enough proof. ”

Reviewed by Annabel Guaita for Bergens Tidende